nhiet-ke-hong-ngoai-video-pyrometer-camera-omv-series.png

Đại lý phân phối chính thức Hãng Proxitron tại Việt Nam - Proxitron Vietnam - ANS Vietnam - Đại lý ProxitronProxitron Vietnam

List Code : 

OKSD 1 GA 13.194 R Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OKSD 1 GA 18.194 R Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OKSD 2 GA 13.194 R Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OKSD 1 S18.194 R Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OKSD 1 S25.194 R Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OKSD 2 S18.194 R Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OKSD 2 S25.194 R Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OKSD T10.194 R Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OMV CSV 2ML Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OMV CSV 2MH Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OMV CSV 2MLCF Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OMV CSV 2MHCF Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OMVD CTV 3ML Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OMVD CTV 3MH Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OMVD CTV 3MH1 Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OMVD CTV 3MH2 Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OMVD CTV 3MH3 Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OMVD CTV 3ML CFV Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OMVD CTV 3MH CFV Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OMVD CTV 3MH1 CFV Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OMVD CTV 3MH2 CFV Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OMVDD CTV 2ML Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OMVD CTV 2MH Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OMVD CTV 2ML CFV Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OMVD CTV 2MH CFV Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OMVD CTV 1ML Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OMVD CTV 1MH Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OMVD CTV 1ML CFV Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OMC XI80 F13 Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OMC XI80 F05 Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OMC XI80 F03 Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OMC XI80 F02 Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OMC XI400 F20 Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OMC XI400 F13 Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OMC XI400 F08 Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OMC XI400 F06 Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OKS 5 TG13.14 S9 Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OKS 6 TG13.14 S9 Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OKS 7 TG13.14 S9 Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OKS 5 TF13.14 S9 Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OKS 6 TF13.14 S9 Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OKS 7 TF13.14 S9 Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OKS 8 TF13.14 S9 Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OKS 2 GA13.14 S9 Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OKS 3 GA13.14 S9 Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OKS 4 GA13.14 S9 Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OKS 2 GA18.14 S9 Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OKS 3 GA18.14 S9 Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OKS 2 S18.14 S9 Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OKS 2 S25.14 S9 Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OKS 3 S25.14 S9 Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OKS 4 S25.14 S9 Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OKS 5 T10.14 S9 Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OKS 6 T10.14 S9 Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OKS 7 T10.14 S9 Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OKS 8 T10.14 S9 Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OKS 2 Q14.194 S10 Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OKS 2 Q18.194 S10 Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OKS 2 Q25.194 S10 Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OKS 3 Q14.194 S10 Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OKS 3 Q25.194 S10 Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OKS 4 Q14.194 S10 Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OKS 4 Q18.194 S10 Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OKS 4 Q25.194 S10 Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OKS L Q18.194 S10 Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OKS 2 GE06.194 S10 Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OKS 2 GE08.194 S10 Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OKS 2 GE12.194 S10 Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OKS 3 GE06.194 S10 Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OKS 3 GE08.194 S10 Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OKS 3 GE12.194 S10 Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OKS 4 GE06.194 S10 Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OKS 4 GE08.194 S10 Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
OKS 4 GE12.194 S10 Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
FKM 230.13 G S4 / FKM 231.13 G S4 Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
FKM 230.12 G S4 / FKM 231.12 G S4 Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
FKM 230.11 G S4 Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
FKM 230.10 G S4 Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
FKM 230.19 S4 Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
FKM 231.194 S4 Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
LIDAR-Sensor
LIA 010
Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
LiDAR LIA/B 010 Proxitron Vietnam, ANS Vietnam
Proxitron Vietnam Art-No.: 5200E
LMA 100
Laser Distance Sensor
Proxitron Vietnam Art-No.: 9850O
ST S8-2
S8 (M12) plug female straight 8 pol. with 2 m moulded PVC cable
1=WH, 2=BN, 3=GN, 4=YE, 5=GY, 6=PK, 7=BU, 8=RD
Proxitron Vietnam Art-No.: 9816B
HM 2
Swivel stand for optical sensors; stainless steel, usable for OKA/B, LSA/B, LAA/B, LRA/B, LTA/B, OAA, OAF, OACF
Proxitron Vietnam Art-No.: 9861F
SIC 485U S6
interface converter RS485/USB; input 1,5 m connection cable S6 4 pol.
Proxitron Vietnam Art-No.: 9853B
PPS 2
Power Supply 100 - 260 V AC, 24 V DC / 1 A
Proxitron Vietnam Model: 6980A
OMC XI400 F06 Infrared Camera

Qúy khách có nhu cầu vui lòng liên hệ để được hỗ trợ tư vấn kỹ thuật và giá tốt nhất :

Đặng Văn Hương I Huong Mr. I

===========================

cellphone I  +84 984.359.334

email I          huong@ansgroup.asia

skype I          live:huong_237

Balluff Vietnam| Baumuller Vietnam | NSD Group Vietnam | | Keller MSR Vietnam | Yotta Control Vietnam | Crouzet Vietnam | MTS Sensor Vietnam | B&K Vibro Vietnam | BEI sensors Vietnam | Bernstein Vietnam | Agr Vietnam | Brooks Instrument Vietnam | Celduc Vietnam | Canneed Vietnam | Controller Sensor Vietnam | Metrix Vietnam |  CSF Vietnam |Dold Vietnam | Deesys Vietnam | E Instruments Vietnam | EGE Elektronik Vietnam| Elco Vietnam |  | Electro Sensors Vietnam | Ero Electronic Vietnam |Fine Suntronix Vietnam | FMS Vietnam | Greisinger Vietnam Electronic Vietnam | Hans-Schmidt Vietnam | HMS - Anybus - Netbiter Vietnam | Hohner Vietnam | Honsberg Vietnam | IMR Vietnam | Jenco Vietnam | Keller MSR Vietnam | Kuebler Vietnam | Mark-10 Vietnam | Moxa Vietnam| Matsui MFG Vietnam | Meister Vietnam | Minilec  Vietnam | Microsens Vietnam | Microsonic Vietnam | Moog Vietnam | Noeding Vietnam | Novotechnic Vietnam | Pilz Vietnam | Raytek Vietnam | Rayteck Vietnam | Raytec Vietnam | ReeR Vietnam | RMF Vietnam | Rotronic Vietnam | Shinko technos Vietnam | Showa Giken Vietnam | Smart Measurement Vietnam | SPG Motor Vietnam | Status Vietnam | STS sensor Vietnam | Takuwa Vietnam | Tokyokeiki Vietnam |Tomoe Vietnam| Tecsis Vietnam | Tempsens Vietnam | Towa Seiden Vietnam | Vaisala Vietnam | Univer Vietnam | Valbia Vietnam